Tišnov na prahu moderní doby 18 objektů
Tišnov v nové republice 15 objektů
Tišnovské zahradní město 1 objekt
Brněnští architekti v Tišnově 11 objektů
Tišnovský stavitel Josef Vitula 7 objektů
Tišnov od totality k dnešku 13 objektů