00:00
00:00
Park pod kostelem

Park pod kostelem

Téma Tišnov od totality k dnešku
Kód T054
Typ Veřejný prostor
Adresa Tišnov
GPS 49.34817N, 16.42442E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

První zmínky o využití svahů dnešní Farské zahrady u kostela svatého Václava pocházejí ze 13. století, kdy se na nich rozkládaly zahrady přiléhající k okolním domům. Postupem času a s ohledem na měnící se potřeby společnosti bylo pro představitele města Tišnov žádoucí, aby na tomto místě vznikl centrální městský park s vybavením pro krátkodobou rekreaci obyvatel všech věkových kategorií. V šedesátých a osmdesátých letech 20. století došlo k vytvoření prvních návrhů parku, které byly součástí studií přestavby městského historického jádra. Park na místě soukromých zahrad měl hrát i důležitou urbanistickou roli, neboť propojoval jinak vzdálená místa historického jádra Tišnova. 

Ke vzniku parku však došlo mnohem později. Projekt byl zahájen až v roce 2014 po vykoupení pozemků a schválení rozpočtu na celou akci. Park byl dokončen a otevřen veřejnosti v roce 2018. Autoři a autorky projektu Marek Holán, Jana Janíková, Julie Horká a Denisa Hrubanová ze společnosti Zahradní a krajinářská tvorba se sídlem v Brně vycházeli ze svých bohatých zkušeností z předchozích projektů, jakým byl například Park Na Vinici v Praze z roku 2002, park na Pálavském náměstí v Brně z roku 2000 nebo park na hřbitově Svaté Trojice v Boskovicích, dokončený roku 1996.  

Městský park v Tišnově je tvořen dvěma samostatnými částmi, menší Farskou zahradou a lokalitou Na Hrádku v blízkosti starého hřbitova. Část parku u starého hřbitova, lemovanou cestou s chráněnými lípami, obnovilo město v první etapě. Součástí její rekonstrukce byly terénní úpravy v podobě gabionové zídky v místě terénního zlomu, nová budova s technickým a hygienickým zázemím u dětského hřiště, výtvarně pojatý altán s výhledem na Květnici a parkový amfiteátr. Farská zahrada, jejíž svažitá plocha je vymezena ulicemi Radniční, Bezručovou a Brněnskou, se dočkala obnovy ve druhé etapě. Při ní došlo k výměně nevyhovujících opěrných zdí gabiony z materiálu místní provenience — svratecké ortoruly, dále zde vznikly zpevněné odpočinkové plochy s mobiliářem, došlo k revitalizaci starého ovocného sadu, výsadbě trvalek a vznikla zde také lavička Václava Havla a malá zvonice zbudovaná ke stému výročí založení Československé republiky. V parku, který je mimo jiné přístupný z Galerie Josefa Jambora, jsou dočasně umisťována umělecká díla a výstavy. 

 

 

✍️ Zdeněk Tulis, Petra Hlaváčková

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mascot