Společenské středisko Pod Klucaninou

Společenské středisko Pod Klucaninou

Téma Tišnov od totality k dnešku
Kód T050
Typ Kulturní objekt Víceúčelový objekt
Adresa Hornická 1698
GPS 49.34207N, 16.43525E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

V blízkosti letního kina pod svahem Klucaniny vzniklo v letech 1979—1982 kulturní středisko se společenskou místností a bufetem, které bylo přistavěno ke starší budově sauny. Stavba vznikla v rámci akce Z, na níž se podíleli obyvatelé sídliště spolu se členkami a členy závodních klubů a klubu mladých. Díky nim se podařilo stavbu realizovat za necelých sedm set tisíc korun, což v celkovém rozpočtu představovalo značnou úsporu. Budovu střediska, kterou navrhl architekt Ladislav Fišer, podílející se také na projektu letního kina, uzavírá jeho areál na jihovýchodě. Z důvodu svažitého terénu jsou hlavní prostory obrácené směrem ke kinu, se kterým je spojuje přilehlá terasa. Do společenské místnosti, v níž se odehrávaly výstavy a jiné kulturní akce pořádané zejména Klubem přátel výtvarného umění, bylo možné vstoupit také z ulice Hornické, odkud byl bočním vchodem přístupný i sklad pro kuchyň.

Do ulice Hornické je orientováno hlavní průčelí, jež je zubovitě odstupňováno zděnými pilíři se svisle podélnými okny. Sokl a pilíře budovy měly být podle původního návrhu z roku 1975 obloženy pískovcovým řemínkovým obkladem barvy žlutý okr, atika nad okny měla být omítnuta bílým brizolitem a okna měla mít černý nátěr s hliníkovou lištou. Nakonec byl však použit levnější kabřincový obklad soklu a béžová brizolitová omítka na celé fasádě. Hlavní prostor interiéru tvořila společenská místnost, na kterou navazovalo hygienické zázemí, kuchyně a bufet otevřený k posezení na terase. Původní návrh počítal také s obkladem podlah sálu i vstupu „benátskou“ mramorovou dlažbou. Stejným materiálem mělo být obloženo i vnitřní přístupové schodiště a parapety oken. Úpravami prošla během stavby i fasáda přiléhající sauny, vystavěné roku 1977, aby oba objekty tvořily jeden celek. Při rekonstrukci v roce 2020 nahradila béžovou brizolitovou omítku bílá fasáda doplněná novými okny se zapuštěnými rámy. V prostorách bývalého společenského sálu se nyní nachází restaurace s venkovní terasou a objekt sauny je využíván jako pivovar.

 

 

✍️ Petra Hlaváčková, Josef Hejcman

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mascot