Vila Záviše Vítkovičové

Vila Záviše Vítkovičové

Téma Tišnovský stavitel Josef Vitula
Kód T047
Typ Vila, rodinný dům
Adresa Tyršova 441
GPS 49.35004N, 16.42796E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Povolení na výstavbu vily v nárožních parcelách dnešní ulice Tyršovy získala v roce 1921 čerstvě plnoletá Záviše Vítkovičová. Dívka vyrostla v rodině s kulturními a intelektuálními zájmy. Její otec učitel Hubert Vítkovič se přistěhoval do Tišnova z Hodonína, kde byl významnou osobností českého kulturního a společenského života. Mimo jiné patřil k organizátorům slavné Umělecké výstavy slovenské, která byla v roce 1902 uspořádána v Hodoníně. Záviše Vítkovičová byla členkou tišnovského Sokola a působila dlouhá léta ve výboru sdružení československých loutkářů. Při výstavbě domu využila možnost výhodné státní podpory od Všeobecně prospěšného stavebního a bytového družstva pro Tišnov, které se po svém založení v roce 1921 zasloužilo o výstavbu desítek domů a několika ulic, mezi jinými i Tyršovy v blízkosti Sokolovny.  

Obydlí bylo plánováno jako vila vystavěná na kamenném soklu s pravidelným rozvržením interiérů, již v poněkud konzervativních architektonických formách navrhl tišnovský stavební podnikatel Josef Vitula. Dům patřil k jeho prvním známým realizacím v Tišnově a mohl tak položit základy Vitulovy prosperující firmy. Přízemní vila s mansardovým patrem vyniká masivním rizalitem, který vystupuje z hlavního průčelí. Obvyklá architektura je  doplněna výraznou dřevěnou lodžií s vyřezávanými a barevně natřenými detaily, které se na stavbě opakují také na trámech a konzolách podpírajících okraje střechy předsunuté před zdivo. Uplatnění těchto prvků napodobujících lidovou architekturu zjevně ovlivnil architektonický styl Dušana Jurkoviče či starší tišnovské domy, zejména pak nedaleká Jarochova vila, stojící na Riegrově třídě. Vliv na dřevěné části domu Záviše Vítkovičové mohl mít i vkus jejího otce, jenž se stýkal s řadou moravských umělců. To se projevilo i v dalším zajímavém moravském folklórním prvku, kterým byly malované dekorace nad okny. Jejich autorem byl akademický malíř Jano Köhler, v Tišnově známý zejména rozsáhlými sgrafity na fasádě radnice. Když na nich v letech 1905—1906 pracoval, pobýval podle rodinné tradice v bytě Huberta Vítkoviče na Riegrově třídě. Köhlerova zakázka pro dům Vítkovičovy dcery tak patrně vyplynula z přátelských vazeb obou mužů. Umělecké zásahy do podoby domu byly obdivovány už krátce po jeho vzniku. Spořitelna města Tišnova ve svém výročním tisku zařadila vilu na Tyršově mezi reprezentativní ukázky staveb, které byly ve dvacátých letech vybudovány díky jejím půjčkám.

Osudy majitelů vily byly za druhé světové války velmi tragické. Jan Tejkal, manžel Záviše Vítkovičové a učitel na tišnovské měšťanské dívčí škole, byl jako člen předsednictva Sokola Pernštejnské župy zatčen gestapem a v roce 1942 zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Záviše Tejkalová byla vězněna kvůli ukrývání hledaného nepřítele Říše. Při bombardování Tišnova byly zničeny všechny dřevěné architektonické prvky a konstrukce vily, včetně jednoho okna dekorovaného Jano Köhlerem. V roce 1946 bylo uděleno stavební povolení na vybudování nové verandy, kterou realizoval opět osvědčený stavitel Josef Vitula. Při poslední rekonstrukci objektu byly fasády zatepleny a dochovanou Köhlerovu malbu zakryla izolace.

 

 

✍️ Kristýna Lipovská, Lenka Kalábová

...
...
...
...
...
...
Mascot