Budova okresního soudu a pošty

Budova okresního soudu a pošty

Téma Tišnov v nové republice
Kód T019
Typ Administrativní objekt
Adresa náměstí Míru 22
GPS 49.34959N, 16.42345E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

 Dům na rohu současného náměstí Míru zakoupilo město Tišnov už v roce 1850, aby do něj přestěhovalo nově zřízený okresní soud a vězení. Provizorně upravená a nepříliš velká budova přestala potřebám soudu vyhovovat až na přelomu 19. a 20. století, kdy nedaleko ní vyrostlo moderní sídlo okresního úřadu. Městská rada uvažovala o výstavbě nové soudní budovy na Humpolce, ovšem část zastupitelstva pod vedením radního Aloise Řezáče požadovala, aby důležitá státní instituce zůstala v centru města. V této souvislosti bylo rozhodnuto přesunout soud na vedlejší parcelu do sousedství okresního úřadu. Tato představa přetrvala až do prvních let republiky, kdy Řezáč zastával funkci starosty. 

Výstavba nové soudní budovy se stala jedním z hlavních úkolů jeho mandátu. Od poloviny dvacátých let se starosta snažil vyjednávat o okresním soudu se zemskou správou a ministerstvem veřejných prací, ale jeho snahy začaly být úspěšné až s blížícím se desátým výročím vzniku Československa. V září 1927 bylo město vyzváno, aby se v souvislosti se zamýšlenou výstavbou dohodlo s architektem Antonínem Blažkem, který vytvářel plány škol a veřejných budov financovaných zemskou správou. Váhu neurčitého příslibu chtěl starosta vyřešit vlastní intervencí na finanční správě a ministerstvu, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí přesunout do plánované budovy i berní úřad, berní správu, katastr a poštu s telegrafem. Stát zároveň přislíbil podepsat kupní smlouvu na pozemek, takže radnice na nic nečekala a v říjnu 1927 vypsala výběrové řízení na bourání staré budovy. 

Dodané plány Antonína Blažka počítaly původně se dvěma stavbami, které měly tvořit frontu vedoucí od okresního úřadu až k budově chlapecké školy na náměstí. Radnice na jejich základě dokonce vypsala soutěž na dodavatele, v níž hodlala upřednostnit tišnovské firmy, ale na jaře 1928 došlo ke změně. Namísto dvou domů nařídily nadřízené úřady výstavbu pouze jedné budovy, natolik rozsáhlé, aby obsáhla soud, poštu a všechny plánované úřady. Její podobu schválila radnice v dubnu 1928 po osobní návštěvě Antonína Blažka, který slíbil dodat plány nového okresního soudu do měsíce. Termín splnil, neboť mu radnice koncem května vyplatila částku patnácti tisíc korun. Detaily plánů musel architekt Blažek ještě několikrát přepracovat, ale v pozdním létě 1928 začaly firmy tišnovských stavitelů Rudolfa Svobody a Ludvíka Zavřela se zednickými pracemi. Ty pokračovaly až do konce následujícího roku, v dubnu 1930 schválil užívání budovy zemský úřad v Brně.

Pod dohledem města a vrchního technického komisaře Antonína Němečka, kontrolujícího provedení věznice ve dvoře, vznikla ve středu města rozsáhlá veřejná stavba, která tvořila zjevnou protiváhu k radnici stojící na druhé straně náměstí. Blažek, který ve dvacátých letech projektoval veřejné budovy ve stylu umírněného neoklasicismu a zcela tak vyhovoval vkusu a potřebám státní správy, navrhl jednoduchou nárožní budovu se třemi podlažími a dvěma podobnými fasádami, která spíše než architekturou přitahovala monumentalitou a důstojností. Hlavním motivem stavby jsou mohutné hranolové pilastry, spojující přízemí a první patro, umístěné ve středu obou fasád. Na průčelí naproti radnici, za níž se nacházela pošta a úřady, jsou do pilastrového rizalitu vloženy okenní osy okna a po stranách dvojice rámovaných vstupních portálů. Fasáda druhého křídla budovy, sloužícího jako okresní soud, má portál zasazený do středu pilastrového rizalitu. Svažitý terén vyrovnává sokl s okny vedoucími do suterénu i terasa, obklopující budovu s širokými schody na náměstí. Celá stavba je završena vyloženou kordonovou římsou s hranolovými konzolami. 

Zatímco pošta zůstala v budově do současnosti, úřady z ní byly během dvacátého století vystěhovány. Roku 1960 zažádal městský národní výbor také o rekonstrukci prostor zrušeného okresního soudu, poté nahrazeného soudem lidovým, která probíhala po dobu dvou let.  Po dokončení stavebních prací začalo místnosti využívat odborné zemědělské učiliště a školy působí v části budovy dodnes. Okresní soud a pošta patří k nejvýznamnějším tišnovským veřejným budovám období první republiky. Architekt Antonín Blažek, v mladších letech vycházející z vídeňské secese, navrhl stavbu tak, aby svými architektonickými formami reprezentovala důstojnost nové republiky a jejích institucí. Budova, patřící v meziválečném období k největším ve městě, plní tuto funkci do současnosti.

 

✍️ Anna Marie Matoušková, Anna-Marie Bajerová , Michal Konečný

...
...
...
...
...
...
...
Mascot