00:00
00:00
Vila Bohumila Hofmanna

Vila Bohumila Hofmanna

Téma Tišnov na prahu moderní doby
Kód T005
Typ Vila, rodinný dům
Adresa Brněnská 284
GPS 49.344365N, 16.4275786E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Rozvoj moderní městské zástavby Tišnova se na sklonku 19. století neprojevil jen na nově vytyčené Riegrova třídě, ale současně začaly nové soukromé domy vznikat také v dolní části dnešní Brněnské ulice. Kolem roku 1900 se stará cesta směřující do Brna a vinoucí se mezi zemědělskými pozemky začala proměňovat v promenádní ulici, lemovanou alejí a moderními domy zasazenými v zahradách. Penzionovaný nadučitel z Dolních Louček Antonín Hofmann požádal tišnovský městský úřad v červnu roku 1900 o stavební povolení „letohrádku ve slohu  cottagovém“ v místě, které se tehdy nazývalo Za Humpolkou. Nezbytné úřední náležitosti ke stavbě, včetně projektu, vyřizoval za svého syna Bohumila Hofmanna, který patřil k výrazným osobnostem české menšiny ve vídeňském okrese Favoriten. V hlavním městě monarchie působil jako městský lékař, provozoval vlastní lékařskou praxi a řadil se mezi stovku doktorů hlásících se do státní služby v případě cholerové epidemie. Ve volbách opakovaně kandidoval do městské rady za vídeňskou čtvrť, kde bydlel. Když v roce 1933 zemřel, vyzdvihly jej noviny jako „dobrodince vídeňských Čechů“, který získal popularitu svou nezištností a léčením chudých zdarma. Výstavba Hofmannova domu byla dokončena během pěti měsíců a na konci října roku 1900 byla svolána stavební komise k jeho kolaudaci. 

Hofmannova vila patřila ke skupině prvních rodinných domů, které byly postaveny na pozemcích poblíž panského dvora a zájezdního hostince Humpolka. Byl navržen jako protějšek k sousednímu rodinnému obydlí úředníka poštovního ředitelství Josefa Feistla.  Antonín Hofmann oslovil mladého stavitele Bedřicha Komárka, který vytvořil plány k nevelké přízemní vile, v níž spojil historizující prvky s folklorními secesními motivy. Tak jak bylo pro jeho projekční činnost obvyklé, budovu navrhl na téměř čtvercovém půdorysu s působivým průčelím, doplněným štukovými dekoracemi. Na fasádu domu umístil trojici dvoudílných oken s nadsvětlíkem, které orámoval šambránami a římsami. Suprafenestry s klenákem doplnil rozvilinami a hlavní okno zdůraznil roztrženým frontonem. Detaily těchto architektonických článků byly nakonec realizovány v pozměněné podobě. Komárek navíc na stavbu přidal nárožní bosáž. 

Směrem do ulice byly situovány dvě obytné místnosti, další pokoj s kuchyní měl okna obrácená do zahrady. Na obytný trakt navazovalo z východní strany křídlo na čtvercovém půdorysu, ke kterému byla v průčelí přistavěna otevřená dřevěná veranda s vyřezávanými prvky, kryjící vchod do zvýšeného přízemí. V tomto podsklepeném křídle se nacházela předsíň, dvouramenné schodiště, pokoj pro služku a dvě malé místnosti. 

Lékař Bohumil Hofmann zřejmě do konce svého života neopustil vídeňské bydliště a tišnovský dům obýval jeho otec Antonín Hofmann sám. Po něm vlastnil vilu prostějovský rodák a obchodník se sodovkami Václav Vrána, obývající dům se svou rodinou. V roce 1934 byla dosud nedotčená stavba rozšířena o přístavbu pokoje do zahrady, kterou navrhl zednický mistr Alois Jedon. 

Hofmannův dům představuje jednu z mála soukromých vil za Humpolkou, která se dochovala v původní podobě ze začátku 20. století bez výraznějších stavebních zásahů. Z doby výstavby pochází i většina prvků včetně dveří, oken či dekorativního plotu na vysokém kamenném tarasu, které v detailu skvěle dokládají podobu tišnovské architektury před první světovou válkou.

 

✍️ Lenka Kalábová

...
...
...
...
Mascot