00:00
00:00
Dům Vincence Pokorného

Dům Vincence Pokorného

Téma Tišnov na prahu moderní doby
Kód T004
Typ Vila, rodinný dům
Adresa Brněnská 157
GPS 49.34689N, 16.42382E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Ulice Brněnská procházející středem města a ústící na nejstarší tišnovské náměstí Komenského patřila od středověku k nejdůležitějším částem města. Nacházely se na ní právovárečné domy tišnovských měšťanů, z nichž byly některé během 19. století přestavovány ve velkorysých historizujících formách. Neorenesanční styl se v historických ulicích města udržel až do prvního desetiletí 20. století. Jeho architektonických forem využíval například tišnovský stavitel Tomáš Klika, který vystavěl několik výstavných domů a vil na dnešní Janáčkově ulici a jemuž lze pravděpodobně autorsky připsat i několik zajímavých domů na ulici Brněnské. Jeho architekturu doplňovaly bosáže na nároží, šambrány kolem oken a detailně provedené štukové dekorace na fasádách, provedené pravděpodobně akademickým sochařem Antonínem Novotným z Lomničky. Tišnovskými měšťany oblíbené historizující architektuře přizpůsobili na začátku 19. století své projekty i další místní podnikatelé, jakým byl například stavitel Jan Hýkrda. 

Hýkrdu oslovil na jaře 1907 kovářský mistr a tišnovský měšťan Vincenc Pokorný, který chtěl stavebně upravit a přestavět svůj dům na Brněnské ulici poškozený požárem. Celá stavba měla být rozšířená o další byty v prvním patře a pokoje se měly nově nacházet také nad průjezdem do rozsáhlého dvora, hospodářskými staveními a skladištěm. Hýkrda odevzdal projekt neorenesanční stavby, který byl však výrazně upraven. V pohledově levé části domu se nachází šest okenních os, opatřených šambránami s klenáky, čabrakami a konzolami. Vedle nich je ústřední rizalit s vraty, završený trojúhelným štítem s profilovanými římsami, do něhož je umístěna výrazná štuková kartuše s vysokým reliéfem stylizované ženské hlavy. Její secesní formy doplňují po stranách kartuše stylizované girlandy v podobě stuh. Zprava přiléhá k rizalitu další část rozsáhlého stavení s bosáží v přízemí, do níž jsou vložena okna s půlkruhovými záklenky. V prvním patře odděleném profilovanou římsou je pak sedm oken se šambránami a římsami nesenými dekorativními konzolami. Fasáda domu byla dokončena v roce 1907, kdy městský úřad vydal povolení k obývání.

Rozsáhlé architektuře odpovídal také velký vnitřní dvůr, do něhož byla roku 1913 vestavěna prádelna a kůlna, doplněná roku 1920 o budovu skladiště. Nedlouho poté zde majitel domu zřídil provaznickou dílnu firmy Antonína Mouky, na jejímž místě byla roku 1935 vystavěna moderní kovárna podle projektu Josefa Vituly. Kovářský provoz zůstal v domě zachován až do listopadu 1989, kdy byl znárodněný podnik přejmenován na Kovo. Rozsáhlý dům ze začátku století dokládá různé přístupy tišnovských investorů k architektuře před první světovou válkou, kdy se v jiné části města prosazovaly mnohem modernější stavební formy.

 

 

✍️ Michal Konečný


...
...
...
Mascot