O projektu

Tišnovský architektonický manuál (TAM) vznikl z podnětu Městského kulturního střediska Tišnov a díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje a města Tišnova. TAM je odborně-popularizační databází, jež obsahuje více než šedesát nejdůležitějších staveb vystavěných v Tišnově od konce 19. století do naší přítomnosti. Manuál je rozdělen do šesti tematických okruhů, zahrnujících architekturu několika historických období a stavby spojené se dvěma důležitými fenomény – tišnovským zahradním městem a projekční činností nejúspěšnějšího tišnovského stavebního podnikatele meziválečného období Josefa Vituly.

Databázi tvoří úvodní texty, jež zasazují vybraná témata do širších historických a kulturních souvislostí, a hesla jednotlivých staveb, která se věnují také životním osudům stavebníků a majitelů domů, architektuře, stylu a důležitým událostem. Jednotlivá hesla se snaží fungovat jako součást rozsáhlejšího příběhu architektury v Tišnově, a proto se v nich často zmiňují i další realizace, jež se k nim vztahují. Součástí hesel jsou také současné a historické fotografie, plány a další vyobrazení související se stavbou. Jednotlivá hesla jsou propojena s orientačním systémem ve veřejném prostoru a jejich obsah je možné si poslechnout také jako audio v podání herců Divadla Husa na provázku Terezy Volánkové a Jana Kolaříka.

TAM je určen pro všechny zájemce o architekturu, urbanismus, umění a historii 20. století. Záměrem jeho tvůrců bylo vytvořit muzeum architektury pod širým nebem, které by prostřednictvím jednotlivých staveb seznámilo uživatele s pozoruhodnými dějinami Tišnova. Využívat jej mohou obyvatelé města, kteří se o Tišnově dozvědí mnoho nových informací, stejně tak jako návštěvníci a turisté, jimž se Tišnov představí jako místo, kde ve 20. století hrála architektura mimořádně významnou roli. Svědčí o tom například unikátně dochované zahradní město, patřící k nejzajímavějším realizacím tohoto urbanistického typu u nás. Podobně zajímavé jsou i mnohé stavby, v nichž se odrážejí celé dějiny složitého století.

TAM patří do skupiny architektonických manuálů, které v nedávné době vznikly i v dalších českých městech a které pro TAM tvořily nevyčerpatelný inspirační zdroj. V této souvislosti je nutné připomenout především Brněnský architektonický manuál (BAM), Plzeňský architektonický manuál (PAM), Litomyšlský architektonický manuál (LAM), Zlínský architektonický manuál (ZAM), Jičínský architektonický manuál (JAM), Jihlavský architektonický manuál (JAM) či Královéhradecký architektonický manuál (KAM). TAM je vedle nich rozsahem malý a odpovídá významu Tišnova v dějinách naší země. Na druhou stranu však ukazuje architektonický vývoj města mimo umělecká centra, který se stává zjevnou křižovatkou mezi tradicí, modernismem, centrem a periferií. Autoři projektu mají sen rozšířit do budoucna TAM o další stavby a zachytit v něm architekturu zaniklého soudního a politického okresu Tišnov, v němž byly politické, společenské a umělecké vztahy vzájemně provázány.

Manažer projektu Jan Brdíčko
Odborný garant projektu Michal Konečný
Organizace projektu Markéta Žáčková
Texty Erika Baková Anna-Marie Bajerová Alexandr Bigas Tereza Čamborová Veronika Čadová Ludmila Ciencialová Michaela Charvátová Karolína Charvátová Kateřina Dědková Natalia Filatova Josef Hejcman Kateřina Hlavinková Petra Hlaváčková Richard Haraším Sarah Mária Hiravá Charlotte Ivanová Klára Janečková Lucie Keblovská Kristýna Lipovská Andrea Javůrková Ondřej Oldřich Jaroměřský Aneta Kudelová Daniela Kuncová Jiljí Kučera Lenka Kalábová Ladislava Kalábková Michal Kunt Radoslav Kmeco Tereza Kalábová Viktorie Molčanová Vít Křeček Tomáš Lovětínský Valeriia Kalmykova Lucie Koudelková Simona Kubišová Anna Marie Matoušková Kateřina Naušová Petra Navrátilová Linda Olšáková Iva Palová Štěpánka Pašková Sára Prokopová Tomáš Rabinský Jan Rosič Anna Řezáčová Antonie Svatošová Lucie Streďanská Lukáš Stručovský Stanislava Šimková Zdeněk Tulis Jana Uherková Martin Vican Eliška Zeinerová Pavel Zámečník Anna Žůrková Monika Žilková
Fotografie Michaela Dvořáková
Grafický design Jakub Polách Petr Škobrtal prace.studio
Ilustrace Ondřej Bodlák
Databáze a webové stránky Via Aurea, s. r. o. Vasil Burak
Jazyková korektura Lenka Kosová
Anglický překlad Petr Ondráček
Hlas českých audionahrávek Tereza Volánková Jan Kolařík
Výroba audionahrávek Risto Ilič
Další spolupráce Zdeněk Bastl Taťána Bráblíková Juraj Dulenčin Petr Fedor Tereza Čamborová Petra Franke Petra Hlaváčková Veronika Jičínská Bohumil Kabeš Lenka Kalábová Petra Muselíková Vladíková Tomáš Lovětinský Lenka Páleníková Eva Vávrová Josef Zacpal
Sbírkové předměty a archivní materiály Moravská zemská knihovna Moravský zemský archiv Odbor stavebního řádu Městského úřadu (MěÚ) Tišnov Podhorácké muzeum Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě
Ideový a metodický vzor Brněnský architektonický manuál (BAM) bam.brno.cz
Realizace projektu Městské kulturní středisko Tišnov

Zvláštní poděkování: Ministerstvu kultury České republiky, Jihomoravskému kraji, Městu Tišnovu, Starostovi města Tišnova Jiřímu Dospíšilovi a radě města Tišnova za osobní a finanční podporu projektu, zaměstnancům Odboru stavebního řádu Městského úřadu Tišnov za velkorysou pomoc při vyhledávání archivních pramenů, zaměstnancům Městského kulturního střediska v Tišnově, vedoucímu Odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje Petru Fedorovi za osobní a finanční podporu, vedoucímu Ústavu architektury Fakulty stavební VUT Juraji Dulenčinovi, koordinátorce projektu BAM Veronice Jičínské za osobní podporu projektu, za spolupráci a podporu projektu, vlastníkům, spoluvlastníkům a správcům nemovitostí, kteří poskytli souhlas s publikováním archivních materiálů a pořízením současné dokumentace, studentkám a studentům fakult FAST a FAVU za přípravu textů

Layer 1 Layer 1-1 Vrstva 1 Vrstva 1-1 Vrstva 1-2